Tag Archives: ASEAN

Trung Quốc sẽ còn cấm biên đến hết tháng 10

Dove

Nhịp độ xuất khẩu hàng Việt sang Trung Quốc tại các tỉnh giáp biên đã giảm từ tháng 3 đến nay, giao dịch thời điểm này khá trầm lắng. Hàng hoá vẫn chờ ở bến Ka Long, chưa biết tới bao giờ để “xuất khẩu” được sang Trung Quốc.

Thể loại Chuyển hàng
Tagged , , , ,
| Chưa có comment nào