Tag Archives: Tan Thanh

Trung Quốc sẽ còn cấm biên đến hết tháng 10

Dove

Nhịp độ xuất khẩu hàng Việt sang Trung Quốc tại các tỉnh giáp biên đã giảm từ tháng 3 đến nay, giao dịch thời điểm này khá trầm lắng. Hàng hoá vẫn chờ ở bến Ka Long, chưa biết tới bao giờ để “xuất khẩu” được sang Trung Quốc.

Thể loại Chuyển hàng
Tagged , , , ,
| Chưa có comment nào