Tag Archives: Tin Thanh

Lo hàng không độc quyền: Bưu chính muốn sắm máy bay riêng

Dove

Để đối phó với tình trạng bị hàng không lùi chuyến, chậm chuyển hàng gây ảnh hưởng chất lượng dịch vụ, một số doanh nghiệp (DN) bưu chính lớn đã dự định hợp tác để đầu tư thuê, mua máy bay chuyên vận chuyển hàng. Song đến nay ý tưởng này vẫn còn vướng nhiều […]

Thể loại Chuyển hàng
Tagged , , , ,
| Chưa có comment nào