Thông tin và hình ảnh các khu chợ Quảng Châu (p2)

Khu quần áo
1. Zhan Xi Lu Garment wholesale market


“Tips: Zhan Xi Lu is very famous as the Fake Products Heaven in Guangzhou.”
Address: Zhan Xi Rd 1-4# 广州市站西路1-4号东侧

2. Liu Hua Clothes Wholesale market

khu này cũng tới 13 ttrung tâm nữa…(Liuhua clothing wholesale market has 13 clothing wholesale centres)
Address: Huan Shi Xi Road #194, Guangzhou 环市西路194号

3.Guangzhou Jin Xiang Underwear Wholessale Market
(khu chợ đồ lót JINXIANG)

Address: Zhan Qian (Lu) Road 193# Guangzhou站前路193号金祥大厦

4. Xintang International Jeans City
Khu đồ jeans